Dokumenty

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2022/2023

Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki


REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BATALIONU AK „BARBARA” 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA „BATALIONIK” 


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2021-2022


Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów:


Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020


STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LUBASZOWEJ

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BATALIONU AK „BARBARA” W LUBASZOWEJ

STATUT PRZEDSZKOLA BATALIONIK W SIEDLISKACH


RODO – Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej


ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Ubezpieczenie: