Historia szkoły

 

Budowę budynku szkolnego rozpoczęto w 1913 roku na parceli przekazanej przez Panią Jantoń. W chwili wybuchu I wojny światowej wybudowane były ściany bez stropu i dachu. W czasie wojny żołnierze rozebrali część murów na budowę palenisk w bunkrach. Po zakończeniu wojny przystąpiono do dalszej budowy. Kamień na fundamenty pozyskiwano za skały należącej do p. Zbyluta. Cegłę zakupiono w cegielni polowej w Jodłówce Tuchowskiej. Drewno zebrano bezpłatnie od właścicieli lasów. Organizatorem budowy był Pan Ogiela Józef, a wykonawcą mistrz budowlany p. Mróz z Burzyna. Budynek typowego planu dla szkoły pierwszego stopnia o jednym nauczycielu posiadał dużą salę z korytarzem. Drugą część stanowiło mieszkanie nauczyciela. Budowa przeprowadzona była czynem społecznym i przy pomocy funduszy z towarzystwa popierania budowy publicznych powszechnych szkół. Budynek wykończono na tyle, aby można było rozpocząć naukę już w 1921 roku. Pismem z dnia 5 grudnia 1921 roku Rada Szkolna Powiatowa mianuje nauczycielem p. Jana Mazura. Datę tę można uznać za początek działalności szkoły. Nie był to początek normalnej nauki, ale początek jej organizacji. Pierwszym nauczycielem religii był ks. Władysław Kapłański z parafii Św. Jakuba w Tuchowie.

            W pierwszym roku szkolnym według wykazu przesłanego 2 czerwca 1922 roku do Rady Szkolnej Powiatowej uczyło się w szkole 36 chłopców i 32 dziewcząt.  O okresie międzywojennym szkoła liczyła 7 klas łączonych w oddziałach I, II, III. 30 września 1937 roku odszedł z tutejszej szkoły p. Jan Mazur do Czchowa a na jego miejsce przeszedł Eugeniusz Pyciński, który pracował do 1945 roku

            Po wojnie na skutej reorganizacji szkolnictwa obniżono stopień organizacji szkoły do 5 klas. Klasę VI i VII młodzież kończyła w Tuchowie, Jodłówce, Burzynie lub Siedliskach. Od pierwszego września 1949 roku szkołę przejęło małżeństwo Roman i Adela Czechowie. Roman Czech był inicjatorem budowy przestanku PKP w Lubaszowej. Jego staraniem powstał przystanek kolejowy, a później peron i budynek poczekalni. Pan Czech zmarł nagle 11 stycznia 1957 roku.  Stanowisko kierownika szkoły objął przeniesiony z Jodłówki Tuchowskiej p. Edward Mikos 1 lutego 1957 roku. Na rok szkolny 1957/58 zatrzymał uczniów klasy V do pełnego ukończenia szkoły w miejscu. Tym sposobem szkoła stała się pełną siedmioklasową o 4 nauczycielach. Wynajęto zastępcze klasy u p.Zofii Brzegowskiej w odległości 100 m od szkoły. Łącznie szkoła posiadała 4 pomieszczenia do nauki. Na jednego nauczyciela przypadało 39 godzin tygodniowo. Każda klasa uczyła się oddzielnie. W latach 1957/61 wykonano kapitalny remont mieszkania służbowego, studnię, doprowadzono do szkoły energię elektryczną i przy okazji do 17 gospodarstw we wsi od strony Siedlisk. W tych latach władze polityczne wywierały nacisk na usunięcie religii ze szkół. Wreszcie specjalnym rozporządzeniem usunięto ze szkół religię i krzyże. W celu usunięcia krzyży, które najdłużej wisiały w Jodłówce Tuchowskiej i Lubaszowej użyto oddziału milicji w liczbie około 40 osób. Wydarzenia te miały miejsce w 1958 roku.

            W latach 1959/60 prowadzono przy szkole kursy dla dorosłych zakresie uzupełnienia szkoły podstawowej.

23 października 1960 roku powstał przy szkole Komitet Rozbudowy Szkoły, który miał czynić starania o rozbudowę istniejącej, względnie budowę nowej szkoły. Niestety, takiej zgody nie uzyskano, a komitet przekształcił się w Społeczny Komitet Budowy Domu Nauczyciela. Budowę rozpoczęto w 24 października 1964 roku, a oddano do użytku 19 listopada 1967 roku. Piętro wykorzystano na mieszkania zaś parter i dawne mieszkania oddano do dyspozycji szkoły. Budowa prowadzona była w czynie społecznym przy pomocy dotacji. W 1968 roku wprowadzono klasę VIII. W czerwcu 1968 przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń szkolnych. Z dawnego budynku pozostały tylko dwie ściany i konstrukcja dachu. Wykonano zamianę stropu z drewnianego na żelbetonowy, wymieniono stolarkę, podłogi i piece oraz pokrycie dachu i odbudowano werandę, ogrodzono siatką całą parcelę.

            W styczniu 1970 roku dyrektor szkoły zorganizował przy tutejszej szkole Ognisko Muzyczne. Nauczycielem muzyki był p. Andrzej Strychała z Tarnowa. Było to bardzo niezwykłe i nowatorskie przedsięwzięcie. 1 września 1986 roku dyrektor Edward Mikos odszedł na emeryturę, kierownictwo szkoły przejęta p. Bogumiła Chrzanowska. W tym czasie zakupiono szereg drogich pomocy naukowych, pomalowano dach na Domu Nauczyciela, wykonano remont dachu na budynku szkolnym.

            W 1991r. nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora SP w Lubaszowej. Funkcję tę objęła i sprawuje do dzisiaj p. mgr Barbara Dusza. Lata 90-te to przede wszystkim społeczna inicjatywa budowy nowej szkoły* w zupełnie innym miejscu koło obecnego kościoła parafialnego. Po wykonaniu stanu surowego budowę zawieszono, więc nastąpiła konieczność dostosowania byłego Domu Nauczyciela do potrzeb nowoczesnej edukacji. I tak w ciągu kolejnych lat trwał ciągły proces adaptacyjny. W latach 2006- 2008 r. wymieniono dach na budynku szkoły,  stolarkę okienną i ocieplono ściany, wykonano remont kapitalny wnętrza budynku zgodnie z nowym projektem architektonicznym.

            W 2010 r. oddano do użytku nową salę gimnastyczną i nadano szkole imię Batalionu Armii Krajowej Barbara, a także sztandar i wmurowano tablicę pamiątkową ku czci Patrona.

Rok później zmodernizowano otoczenie obiektu i rozebrano budynek starej szkoły. W tym samym roku nauczyciele i pracownicy szkoły  zasadzili ponad 2 tys. roślin ozdobnych wokół placówki. W 2019 r. zaadaptowano pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym na Przedszkole „Batalionik”. Tym samym został utworzony Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lubaszowej. W 2020 r. ze środków gminnych i województwa małopolskiego wykonano kompleksowy remont boiska szkolnego i zamontowano bezpieczną nawierzchnię. W tym też  roku zmodernizowano plac zabaw przy szkole, dokonano wymiany wszystkich urządzeń i nawierzchni.

            Równolegle w ciągu tych lat nieustannie poszerzała się baza materialna szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sale komputerowe i tablice interaktywne. W 2009 r pojawiła się u nas pierwsza w gminie tablica interaktywna. W tym miejscu należy podkreślić, że wiele sukcesów, które w tym czasie osiągnęliśmy nie byłoby możliwych bez ogromnego zaangażowania naszych nauczycieli, którzy niewątpliwie należą do awangardy oświatowej w lokalnym środowisku.

Nasza szkoła rozpowszechniła w gminie pikniki integracyjne, które robiliśmy od 2001 roku. Prowadzimy Gminny Konkurs Ortograficzny  od 2002 roku. Z  programu „ Działaj lokalnie” w 2006 r. wykonano przy szkole jeden z pierwszych przyszkolnych placów zabaw w gminie. Sprzęt służył szkole do 2021r. Z tego samego programu zakupiono sprzęt do gry w szachy. Jest on od wielu lat wykorzystany do nauki tej „ królewskiej gry” w klasach młodszych, gdzie wydatnie wspomaga proces logicznego myślenia u uczniów. W 2017 r. pojawiła się przy placu zabaw budka z książkami- również pierwsza w okolicy. Od kilku lat w naszej szkole  istnieje działalność teatralna, która dla naszych uczniów jest wzbogaceniem zajęć dydaktycznych. Prezentowaliśmy amatorskie „Jasełka lubaszowskie”, adaptację „Zemsty” A. Fredry, mitów greckich, baśni i wielu innych dzieł literackich oraz  liczne przedstawienia związane z obyczajami regionalnymi.

 

W trakcie redagowania powyższej historii wykorzystano informacje z książki p. Edwarda Mikosa  Zarys dziejów wsi i szkoły oraz z dokumentacji szkolnej

 

Jan Dusza


 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lubaszowej

 1. Jan Mazur
 2. Maria Sworzeń-Kowalska
 3. Maria Stec-Miętus
 4. Eugeniusz Pyciński
 5. Helena Katowska
 6. Józefa Jaworska
 7. Anna Szewczyk
 8. Roman Czech
 9. Adela Czech
 10. Olga Niemiec-Wilaszek
 11. Zofia Madej
 12. Edward Mikos
 13. Helena Mikos
 14. Kazimierz Wacław
 15. Maria Dychus-Nowak
 16. Zofia Majchrowicz-Odroniec
 17. Adolf Gadek
 18. Czesława Przytuła-Ustrzycka
 19. Janina Jaworska
 20. Janina Mękal-Mazgaj
 21. Genowefa Mękal-Wantach
 22. Anna Burzawa
 23. Otylia Mastalerz
 24. Irena Kiełbasa
 25. Władysława Łątka-Wabno
 26. Urszula Gacek
 27. Fryderyka Schabowska-Nalepka
 28. Barbara Baran
 29. Alicja Gruca-Kocoł
 30. Jolanta Pachowicz-Woda
 31. Andrzej Moździerz
 32. Janina Cudek
 33. Barbara Zborowska-Karaś
 34. Grażyna Sikorska
 35. Grażyna Hudyka-Szewczyk
 36. Anna Dudus-Baran
 37. Małgorzata Przywara-Strzępek
 38. Bogumiła (Mikos) Chrzanowska
 39. Agata (Chrzanowska) Kijowska
 40. Barbara Bajorek-Hudyka
 41. Ewa Kalisz-Duda
 42. Lidia Kras
 43. Anna (Kowalik)Totoś
 1. Małgorzata Musiał
 2. Marek Mikos
 3. Barbara Dusza
 4. Regina Płowiecka
 5. Agata Bajorek
 6. Dorota Gierałt
 7. Anna Piątek
 8. Elżbieta Krawczyk
 9. Janina Halagarda
 10. Barbara Duran
 11. Maria Lisak
 12. Maria Sztorc
 13. Barbara Serafin
 14. Agnieszka Maluciak
 15. Anna Curyło
 16. Krzysztof Karcz
 17. Magdalena Hudyka
 18. Anna (Twardziak) Cudek
 19. Anna Cichy
 20. Klaudia Niedźwiedzka
 21. Anna Totoś
 22. Lidia Borczyk
 23. Anna Mikos
 24. Jan Dusza
 25. Urszula Mordarska
 26. Iwona Basta
 27. Anna Hońdo
 28. Magdalena Hajduk
 29. Krzysztof Kita
 30. Paulina Kuczyńska
 31. Marzena Gawron
 32. Alicja Gierałt
 33. Paulina Polner
 34. Danuta Świątek
 35. Małgorzata Osika
 36. Sebastian Ryndak
 37. Katarzyna Majcher
 38. Urszula Hajduga
 39. Joanna Lenard – Łazarek
 40. Joanna Łątka
 41. Sławomir Starzyk
 42. Katarzyna Łątka
 43. Katarzyna Osika

 

Nauczyciele religii w Szkole Podstawowej w Lubaszowej

1. ks. Władysław Kapłański
2. ks. Franciszek Mazur
3. ks. Julian Sidor
4. ks. Julian Pączek
5. ks. Józef Podolański
6. ks. Jan Kras
7. ks. Antoni Ramian
8. ks. Edward Fąfara
9. ks. Mieczysław Pytko
10. ks. Stanisław Tokarczyk
11. ks. Władysław Puzon
12. ks. Marian Wal
13. o. Franciszek Deluga
14. o. Józef Kosiarski
15. o. Bernard Zieliński

16. o. Kazimierz Lisak
17. o. Stanisław Ostrowski
18. o. Benedykt Mędrzejewski
19. o. Antoni Onak
20. o. Stanisław Ostrowski
21. o. Adam Sitko
22. o. Bronisław Kępa
23. o. Antoni Onak
24. o. Wiesław Majewski
25. o. Stanisław Majchrowski
26. s. Elżbieta Stręciwilk
27. s. Gertruda Kozieł
28. s. Elżbieta Burek
29. o. Michał Reinke
30. Ilona Kozik


 

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Lubaszowej

1. Józef Zieliński
2. Józef Urban
3. Józefa Klimek
4. Zdzisława Rogozińska
5. Stanisława Czuba
6. Ferdynand Skrobot

7. Danuta Wantuch
8. Teresa Morąg
9. Elżbieta Łempa
10. Renata Morąg
11. Agata Mitoraj