Nauczyciele


 

Dyrektor Szkoły:

Barbara Dusza – wiedza o społeczeństwie, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

 


 

Grono pedagogiczne:

Lidia Borczyk – technika
Bogumiła Chrzanowska – muzyka, zespół wokalny
Anna Cichy – edukacja przedszkolna, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna
Anna Cudek – edukacja przedszkolna, informatyka, terapia pedagogiczna
Jan Dusza – język polski, zajęcia szachowe
Dorota Gierałt – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe, wychowawca klasy II
Magdalena Hajduk – matematyka, fizyka
Ilona Kozik – religia, zajęcia świetlicowe
Paulina Kuczyńska – edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne, TUS
Joanna Lenard – Łazarek – język niemiecki
Katarzyna Majcher – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca klasy V
Anna Mikos – wychowanie do życia w rodzinie
Małgorzata Musiał – przyroda, plastyka, geografia, biblioteka, zajęcia świetlicowe, wychowawca klasy VIII
Małgorzata Osika – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe, wychowawca klasy I
o. Michał Reinke – religia
Sebastian Ryndak – język angielski, wychowawca klasy VIII
Sławomir Starzyk – wychowanie fizyczne, SKS, zajęcia świetlicowe
Danuta Świątek – biologia, chemia
Anna Totoś – edukacja wczesnoszkolna, matematyka, wychowawca kl. III i VI